Tietosuojalausunto

7.5.2018

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely
Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka käyttäjä tarkoituksella ilmoittaa meille liittymällä yhdistyksen jäseneksi, kirjoittaessaan sähköpostiviestejä tai lähettäessään meille yhteydenottopyynnön.

Käyttötarkoitukset
Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan käyttäjän hyväksymässä tarkoituksessa. Mitään tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Oikeus tarkistaa ja korjata omat tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja korjata järjestelmään tallennettuja henkilötietojaan, jos hän epäilee niiden olevan vanhentuneita tai vääriä. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostiviesti yhdistykselle.

Tietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin niitä tarvitaan. Jäsenrekisteriä ylläpitää Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.